Om te kunnen beoordelen op welke manier onze website wordt gebruikt en om het u mogelijk te maken de inhoud van deze website via social media te delen, willen wij graag enkele cookies plaatsen.
Breddels Architecten
BIM
 

Onze tekenaars zijn opgeleid tot het tekenen via BIM (Bouw Informatie Model). BIM is een manier van ontwerpen en ‘virtueel bouwen’ waarbij het gebouw in een 3D-model wordt uitgewerkt met informatie van alle betrokken partijen.

Nadat het ontwerp door de opdrachtgever goedgekeurd is, wordt het project in ArchiCAD verder uitgewerkt in een 3D BIM model tot bouwkundige 2D tekeningen die benodigd zijn voor de bouwaanvraag, bestek en uitvoering.

Alle bouwkundige 2D tekeningen zijn realtime gekoppeld aan het 3D-model, daarom komen de plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten altijd met elkaar overeen maar ook met het BIM model. Het BIM model kan in een later stadium ook gebruikt worden voor actuele artist impressions voor bijvoorbeeld een verkoopbrochure of een bouwbordimpressie. Ook kan het BIM model vrij makkelijk gebruikt worden voor bijvoorbeeld een aanvullende interieuropdracht en na de bouw voor beheer- en onderhoud.

BIM staat voor: Building Information Modeling, oftewel: Bouw Informatie Modellering.
Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is.

BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.

Een BIM model is altijd up-to-date en consistent. Hierdoor is betere coördinatie mogelijk, worden faalkosten verminderd en zijn inhoudelijk koppelingen mogelijk met kostencalculatie, sterkteberekeningen, planningssoftware en hoogwaardige visualisatietoepassingen.

BIM betekent ook een omslag in denken: denken op een langere termijn. Er wordt vanuit de gebruiker geredeneerd. In de traditionele situatie wordt het te bouwen object vaak gezien als doel op zich. In de praktijk is het gebouw echter nog maar het begin. De gebruiker zal het bouwobject gebruiken voor zijn bedrijfsvoering, woongenot, bescherming of andere behoeftes voor een periode van bijvoorbeeld 30 jaar. Tijdens dit gebruik zal per jaar ongeveer 4-10 % van de bouwkosten worden gespendeerd aan onderhoud en beheer. In de totale ‘lifecycle’ aan onderhoud en beheer betekent dit dat 240% van de nieuwbouwkosten worden besteed.

BIM kan een enorme reductie van deze onderhouds- en beheerskosten opleveren voor de gebruiker. Door zowel hergebruik van informatie, als door het optimaliseren van het ontwerp.
 

Een aantal voordelen van BIM op een rijtje:

  • vermindering van ontwerp- en bouwfouten, dus reductie van faalkosten.
  • verlaging van bouwkosten.
  • versnelling van de bouwtijd, bouwen binnen de planning.
  • beter inzicht door 3d visualisatie van het gebouw.
  • consistentie in de tekeningen (de plattegronden komen overeen met de doorsneden, gevelaanzichten en details).