Om te kunnen beoordelen op welke manier onze website wordt gebruikt en om het u mogelijk te maken de inhoud van deze website via social media te delen, willen wij graag enkele cookies plaatsen.
Breddels Architecten
Stationsgebied, Heerhugowaard
Breddels Architecten
Stationsgebied, Heerhugowaard

1207

Nieuwbouw

Opdrachtgever
Bakker-Bukom Trading BV

Ontwerp
Paul Breddels

Start ontwerp
Oktober 2016

Specificatiesspecificaties
1207 Nieuwbouw

Opdrachtgever
Bakker-Bukom Trading BV

Ontwerp
Paul Breddels

Start ontwerp
Oktober 2016

Stationsgebied, Heerhugowaard

In het Stationsgebied zijn we voor de ontwikkelingscombinatie Bakker-Bukom Trading volop bezig met de transformatie van de voormalige wok-locatie tot een levendig en groen Stationsgebied met een woontoren (81 appartementen) en een zorggebouw (54 appartementen). Door intensiever te bouwen bij de stations sparen we de weilanden en maken we die gebieden interessanter, levendiger en veiliger. Daarnaast zijn de klimaatdoelstellingen beter te halen middels compacte bebouwing met veel klimaat-adaptief groen, duurzame installaties en dicht bij een OV-knooppunt.

Op dinsdag 17 juli 2018 heeft in de raadzaal van het gemeentehuis Heerhugowaard de presentatie plaatsgevonden van de herontwikkelingsplannen voor de huidige wokrestaurant-locatie (Stationsweg 101) en een aantal daaraan belendende percelen. De eerste ontwerpen zijn getoond en er was gelegenheid tot het stellen van vragen.

Toekomstdromen in de Stad van kansen
Achter het station ligt het oudste bedrijventerrein van Heerhugowaard, hier en daar zijn er slijtplekken gekomen terwijl er tegelijkertijd grote kansen ontstaan!
Door meer rond de stations te bouwen spelen wij in op de grote woningbehoefte en op meer duurzaam vervoer in Noord-Holland. Wij hoeven tegelijkertijd minder weilanden vol te bouwen en zo ontstaan er bruisende en veilige woon-werkgebieden rond de stations.

Daarom is de gemeente Heerhugowaard al jaren geleden begonnen met het maken van toekomstdromen voor het stationsgebied, knooppunt Heerhugowaard en Langedijk.
In 2013 werd de structuurvisie ‘Stationspark Heerhugowaard’ door de gemeenteraad goedgekeurd.
Inmiddels is er een schitterend masterplan in ontwikkeling om deze droom stapsgewijs waar te maken.

De structuurvisie en het masterplan zijn samen met Heerhugowaarders gemaakt. Er zijn een aantal ondernemers uit Heerhugowaard en de regio die de handschoen hebben opgepakt om concrete invulling te geven aan de fraaie toekomstbeelden.